Category Archives: Toelichting

Jaarverslag over 2015

Het verslag over 2015 en de begroting over 2016 zijn hier op 1 juli 2016 gepubliceerd. Ook de voorgaande jaren zijn terug te lezen als vergelijkingsmateriaal.

Overigens, petities.nl is inmiddels een website die in de categorie overheid populairder is dan de sites van de politieke partijen of tweedekamer.nl volgens Similarweb.com.

Nieuwe voorwaarden aan ANBI’s zoals Petities.nl

Volgens een bericht op Goededoelenwereld.nl moeten ANBI’s (zoals Petities.nl) per 1 januari 2014 aan extra eisen voldoen:

Met ingang van 1 januari 2014 moet onderstaande gegevens openbaar worden gemaakt via een internetsite:

  • de naam (Stichting Petities.nl)
  • het RSIN of het fiscaal nummer (NL814175983B01)
  • de contactgegevens (onder ‘contact‘ staat al Tolhuisweg 2, 1031 CL in Amsterdam, webmaster@petities.nl, 020-7854412)
  • dat het bestuur bestaat uit ReindeR Rustema (voorzitter), Johan Kok, Liesbeth Dillo en Michiel Leenaars (zie ook Over de stichting Petities.nl)
  • het beleidsplan, zie de toelichting bij de begroting
  • het beloningsbeleid (voornamelijk vrijwilligers, mogelijk 1fte)
  • de doelstelling (“Het is ons doel om het Nederlanders makkelijk te maken een petitie te ondertekenen of te starten waar een antwoord op moet komen.”)
  • een verslag van de uitgeoefende activiteiten, zie ‘statistieken’.
  • een financiële verantwoording, zie ‘financieel jaarverslag’.