Begroting 2014

Begroting 2014    
     
Baten Subtotaal Totaal
donaties   € 1.200,00
rente   € 0,00
subsidie   € 60.000,00
Totaal Baten   € 61.200,00
     
Lasten Subtotaal Totaal
bankkosten   € 65,00
lidmaatschappen   € 15,00
telefonie   € 20,00
reiskosten   € 100,00
catering   € 150,00
website herzien   € 60.000,00
domeinnamen   € 2.000,00
afschrijvingen (software)   € 0,00
resultaat boekjaar   -€ 1.150,00
Totaal Lasten   € 61.200,00
     
Sponsoring in natura (pro memorie) Subtotaal Totaal
– colocatie (pro memorie) € 3.540,00  
– serverbeheer (pro memorie) € 1.782,00  
– certificaten (pro memorie) € 124,00  
– telefonie (pro memorie) € 48,00  
Totaal sponsoring   € 5.446,00
     
     
     
Effect begroting op de Activa en Passiva    
     
Activa Subtotaal Totaal
– Banksaldo’s vorig € 2.972,59  
– geschatte bankmutatie -€ 1.150,00  
geschatte banksaldo 31-12-2014   € 1.822,59
vaste activa (boekwaarde)   € 0,00
Totaal Activa   € 1.822,59
     
Passiva   Totaal
Algemene reserve   € 1.822,59
Toekomstige verwachte afschrijvingen   € 0,00
Totaal Passiva   € 1.822,59
     

Leave a Reply