CBF-certificaat

De ‘Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen‘ van het CBF voor kleine goede doelen vraagt om de volgende gegevens:

  • De stichting Petities.nl is gevestigd in Amsterdam met als doel “het makkelijk en aantrekkelijk maken voor burgers om van hun petitierecht gebruik te maken”
  • Het bestuur bestaat uit Reinder Rustema (voorzitter), Michiel Leenaars, Johan Kok en Liesbeth Dillo. Rustema is docent nieuwe media aan de Universiteit van Amsterdam, Leenaars is strateeg bij NLnet, Kok is software ontwikkelaar bij uitgeverij Boom en Liesbeth Dillo is vertaler.
  • tot 2015 was het plan om in gelijke mate te groeien in het aantal ondertekeningen en petities als de voorgaande jaren. Die groei is meer dan gerealiseerd. Het is nu tijd voor professionalisering omdat het als een vrijwilligersproject niet vol te houden is. De groei is meer dan die in voorgaande jaren.
  • de balans verschijnt hier overeenkomstig het model in Bijlage 1 van de Richtlijn 650;
  • de staat van baten en lasten verschijnt hier overeenkomstig het model in Bijlage 2 van de Richtlijn 650;
  • een toelichting op de staat van baten en lasten en op de balans ook;
  • voor een beoordelingsverklaring van een accountant van de┬ásom der baten “van minder dan 150.000 euro” wordt nog een sponsor gezocht.

Het CBF-certificaat wordt pas aangevraagd zodra een fonds, donor of sponsor dit vraagt.

Leave a Reply