Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014    
1. Controle overzicht
NL14RABO0324616899 Datum Saldo
beginsaldo afschrift 01-01-14 € 2.972,59
eindsaldo afschrift 31-12-14 € 30.733,51
mutatie (op basis van afschrift) € 27.760,92
mutatie (transactieoverzicht) € 27.760,92
BANK TOTALEN   Saldo
totaal beginsaldo’s 01-01-14 € 2.972,59
totaal eindsaldo’s 31-12-14 € 30.733,51
bankmutatie € 27.760,92
 
 
2. Baten en Lasten    
     
Baten Subtotaal Totaal
donaties € 1.041,61
subsidie € 30.000,00
rente 0
omzetbelasting € 361,00
crediteuren   € 151,46
sponsoring in natura (pro memorie) € 5.322,00
Totaal Baten   € 36.876,07
     
Lasten Subtotaal Totaal
bankkosten   € 117,72
reiskosten   € 252,40
reproductie   € 0,00
catering   € 337,15
lidmaatschappen   € 35,00
intern   € 151,46
telefonie   € 0,00
hosting   € 240,00
– colocatie (pro memorie) € 3.540,00  
– serverbeheer (pro memorie) € 1.782,00  
– certificaten (pro memorie) € 124,00  
– telefonie (pro memorie) € 48,00  
sponsoring in natura (pro memorie)   € 5.322,00
– domeinen   € 1.785,96
     
resultaat boekjaar   € 28.634,38
Totaal Lasten   € 36.876,07
     
     
     
3. Activa en Passiva    
     
Activa Subtotaal Totaal
– Banksaldo’s vorig € 2.972,59  
– Bankmutatie € 27.760,92  
Banksaldi huidig   € 30.733,51
Contanten   € 0,00
Boekwaarde domeinen   € 2.800,00
Boekwaarde software   € 0,00
Totaal Activa   € 33.533,51
     
Passiva Subtotaal Totaal
Verwachte afschrijvingen   € 0,00
Eigen vermogen   € 33.533,51
Totaal Passiva   € 33.533,51
  • deze balans is overeenkomstig het model in Bijlage 1 van de Richtlijn 650;
  • de staat van baten en lasten is overeenkomstig het model in Bijlage 2 van de Richtlijn 650;
  •  een beoordelingsverklaring van een accountant op verzoek van fonds, donateur of sponsor die daarom vraagt (is niet begroot).

Toelichting

In oktober 2014 is een subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toegekend en ontvangen voor het verbeteren van de website. Hoognodig, want veel, zo niet de meeste, gebruikers gebruiken een tablet of smartphone om de site te bezoeken. De site uit 2009 ondersteunde dat niet.
Het geld was niet uitgegeven in 2014 omdat er eerst een programmeur gevonden moest worden die een uitgewerkte opdracht moest krijgen. Het viel niet mee om dit als vrijwilligersorganisatie te doen.

De lasten bleven voor het grootste deel ‘pro memorie’. Sponsoren pakken dit op. Alleen de domeinnamen werden niet gesponsord en de rekening van de afgelopen jaren kwam ervoor binnen. Aanleiding om over te stappen op een goedkopere.

Geen evenementen dit jaar.