2016

BEGROTINGFINANCIEEL JAARVERSLAG

2016 was een jaar van groei, maar ook een probleem met de Belastingdienst. We hadden veel BTW over de facturen voor de bouw van de nieuwe site terug gevraagd, maar we waren weinig ondernemend. Er stond geen inkomsten tegenover. Uiteindelijk hebben we het bijgelegd met een fifty-fifty afspraak, in de veronderstelling dat we in 2017 wel duidelijk inkomsten kunnen laten zien.
Donaties en subsidies tellen niet mee, want daar staat geen tegenprestatie in het economisch verkeer tegenover. Gelukkig hebben gemeenten gelijk verklaard ons te willen steunen door facturen te betalen. Dat moet structureel en grootschaliger worden de komende jaren.
Om de schuld bij de Belastingdienst te betalen hebben we een lening moeten afsluiten omdat we de BTW teruggave al hadden uitgegeven om de website opgeleverd te kunnen krijgen. Zonder die laatste uitgaven zouden geen website hebben gehad en dus ook geen recht op de subsidie ervoor. Begin 2017 hebben we de lening af kunnen lossen nadat we de (verminderde) BTW-teruggave uiteindelijk ontvingen. Er waren ondertussen gelukkig genoeg donaties binnengekomen.
De subsidie die op de begroting van 2016 stond kwam uiteindelijk pas begin 2017 binnen.
Huisvesting is een nieuwe kostenpost want daar is geen sponsor meer voor.