Financieel jaarverslag 2013

Financieel jaarverslag 2013    
Controle overzicht
NL14RABO0324616899 Datum Saldo
beginsaldo afschrift 01-01-13 € 5.678,03
eindsaldo afschrift 31-12-13 € 2.972,59
mutatie (op basis van afschrift) € 2.705,44-
mutatie (transactieoverzicht) € 2.705,44-
BANK TOTALEN   Saldo
totaal beginsaldo’s 01-01-13 € 5.678,03
totaal eindsaldo’s 31-12-13 € 2.972,59
bankmutatie € 2.705,44-
 
 
 
Baten en Lasten    
     
Baten Subtotaal Totaal
donaties € 1.653,00
rente 0
omzetbelasting € 147,00
sponsoring in natura (pro memorie) € 5.322,00
Totaal Baten   € 7.122,00
     
Lasten Subtotaal Totaal
bankkosten   € 66,84
reiskosten   € 282,56
reproductie   € 1.607,65
catering   € 451,35
lidmaatschappen   € 91,78
intern   € 2,05
telefonie   € 7,31
hosting    
– colocatie (pro memorie) € 3.540,00  
– serverbeheer (pro memorie) € 1.782,00  
– certificaten (pro memorie) € 124,00  
– telefonie (pro memorie) € 48,00  
sponsoring in natura (pro memorie)   € 5.322,00
– domeinen   € 2.000,00
afschrijvingen (mnd 23-34)    
resultaat boekjaar   -€ 2.709,54
Totaal Lasten   € 7.122,00
     
     
     
Activa en Passiva    
     
Activa Subtotaal Totaal
– Banksaldo’s vorig € 5.678,03  
– Bankmutatie -€ 2.705,44  
Banksaldi huidig   € 2.972,59
Contanten   € 0,00
Boekwaarde domeinen   € 2.800,00
Boekwaarde software   € 0,00
Totaal Activa   € 5.772,59
     
Passiva Subtotaal Totaal
Verwachte afschrijvingen   € 0,00
Eigen vermogen   € 5.772,59
Totaal Passiva   € 5.772,59
     
  • deze balans is overeenkomstig het model in Bijlage 1 van de Richtlijn 650;
  • de staat van baten en lasten is overeenkomstig het model in Bijlage 2 van de Richtlijn 650;
  •  een beoordelingsverklaring van een accountant op verzoek van fonds, donateur of sponsor die daarom vraagt (is niet begroot).

Toelichting

De baten zijn gegroeid, net als voorgaande jaren, door een toename van het aantal donaties. Het vragen om donaties op de website werkt dus. Deze donaties zijn voldoende voor de kosten van de organisatie waar (nog) geen sponsoren voor zijn.
De lasten zijn voor het grootste deel ‘pro memorie’. Sponsoren pakken dit op.
Nieuw waren de uitgaven voor het petities-evenement op 4 juli 2013 als onderdeel van de lobby om antwoord te krijgen op petities. Kosten voor de reproductie van banners, posters, attributen was onvermijdelijk. Dit heeft allerlei inzichten en contacten opgeleverd die de uitgave rechtvaardigen. Netwerk Democratie heeft ook een deel van de kosten opgepakt en heeft meegeholpen op de dag zelf. Zonder een dergelijke partner is dit evenement niet te realiseren. Zie het beeldverslag.
Eenmalig was er een grote uitgave met het oog op eventuele internationale samenwerking. Het domein petitions.eu is overgenomen van een domeinkaper. De prijs was vergelijkbaar met de €800 voor het domein petities.nl in 2004, gezien het internationale karakter.

Leave a Reply