2015

BEGROTINGFINANCIEEL JAARVERSLAG

Dit jaar is de subsidie die we vorig jaar hebben ontvangen uitgegeven. De deadline is op verzoek verlengd tot 1 januari en op 28 december ging de nieuwe website ‘live’.
Een programmeur en een grafisch ontwerpbureau zijn los van elkaar ingehuurd. De laatste partij leverde de vormgeving aan en dit is door de programmeur gebruikt om de website mee te maken. De code is van de grond af opnieuw herschreven en staat nu ook op Github als open source. Door de code open te hebben kunnen freelancers die voor kleine verbeteringen worden ingehuurd of vrijwilligers die een issue willen oppakken makkelijk een bijdrage doen.

Om de volledige subsidie te benutten hebben we een lening afgesloten voor de BTW die we over de facturen van de diensten van programmeur en vormgever betaalden. Zo konden we de BTW ook uitgeven aan de nieuwe website voordat we die in 2016 terug zouden krijgen.

Een extra kostenpost dit jaar was het ontwikkelen van een verdienmodel. Daar is een expert voor ingehuurd die dit in meerdere sessies heeft besproken. Belangrijkste verdienste hiervan was vooral dat het gestructureerd werd aangepakt en er tijd voor werd gemaakt. Dat is altijd lastig bij een vrijwilligersorganisatie, er is nauwelijks genoeg tijd voor de dagelijks terugkerende taken.

Verder bleven de gebruikelijke lasten voor het grootste deel ‘pro memorie’. Sponsoren pakken dit op. De domeinnamen bleven nog duur omdat ze niet gesponsord en ook nog niet allemaal overgezet waren naar een goedkope provider.

Aan het eind van het jaar was ons geld praktisch op. Een paar weken later in januari 2016 helemaal.

Geen evenementen dit jaar.