2018

BEGROTINGFINANCIEEL JAARVERSLAG

De donaties zijn nog steeds een belangrijke kurk voor de stichting Petities.nl, hoewel er nauwelijks groei in zit. Als er een nieuwe website komt dan is de verwachting dat het aantal donaties ook stijgt. Het is nu best lastig om te doneren!

De tweede tranche van de subsidie van Stichting Democratie & Media komt in 2019. De samenwerking met griffies bleek cruciaal, zoals was verwacht, waarvoor eerst een API is gebouwd (met dank aan een subsidie van het ministerie in 2017). Daarmee kunnen de systemen en de workflow van griffies gekoppeld worden aan het petitieproces. Het behandelen van petities zou voor ons en de griffies daardoor makkelijker moeten worden. Het ontwerp daarvan is mogelijk geworden dankzij het handmatig beantwoorden van petities, het project dat subsidie kreeg van Stichting Democratie & Media. Het verder handmatig beantwoorden zou het projectdoel, het verduurzamen/automatiseren ervan, niet vooruit helpen. Dat gebeurt vanaf nu weer ad hoc, tenzij een griffie klant is van Petities.nl.

Het verder automatiseren van het petitie beantwoorden middels een API loopt op de zaken vooruit. Eerst moet er een intensieve samenwerking zijn. Het is vooral vanuit petities.nl gezien arbeidsintensief, maar voor griffies is de incidentele petitie nog geen prioriteit om te automatiseren. Meer petities bij meer petitieloketten bespoedigt dit dus.

De acquisitie van nieuwe petitieloketten liep ondertussen door, maar die leveren pas in 2019 nieuwe loketten op. Ook het dagelijks modereren van nieuwe petities ging gewoon door en kostte veel tijd. Het ondersteunen van petitionarissen en ondertekenaars idem dito.

Er zijn wel diensten geleverd! Het evenement ‘versterk de petitie’ (een project van derden mogelijk gemaakt door Stichting Democratie & Media) vergde een arbeidsintensieve dump van de data. Moest zorgvuldig geanonimiseerd worden. Ook is de ondersteuning voor een enkele petitie geleverd als dienst in plaats van vrijblijvend met soms een donatie als dank (de norm nu).