Financieel jaarverslag 2018

Financieel jaarverslag 2018    
bedragen in €
1. Controle overzicht
NL14RABO0324616899 Datum Saldo
beginsaldo afschrift 01-01-18 € 13.362,61
eindsaldo afschrift 31-12-18 € 2.569,29
mutatie (op basis van afschrift) € 10.793,32
mutatie (transactieoverzicht) € 10.793,82-
BANK TOTALEN   Saldo
totaal beginsaldo’s 01-01-18 € 13.362,61
totaal eindsaldo’s 31-12-18 € 2.569,29
bankmutatie € 10.793,32
 
 
 
2. Baten en Lasten    
     
Baten Subtotaal Totaal
donaties € 12.000,25
petitieloket € 2.178,00
diensten € 1.501,25
omzetbelasting € 492,00
subsidies € 0,00
sponsoring in natura (pro memorie) € 5.494,00
Totaal Baten   € 16.171,50
     
Lasten Subtotaal Totaal
huisvesting € 1.332,59
programmeerkosten API   € 0,00
bankkosten   € 140,32
reiskosten   € 357,69
reproductie   € 307,01
catering   € 0,00
lidmaatschappen   € 35,00
telefonie   € 0,00
acquisitie/pr/helpdesk   € 22.738,75
als voorschot op bovenstaande/intern   € 1.047,00
project antwoorden op petities   € 0,00
hosting   € 0,00
– domeinen   € 207,39
– colocatie (pro memorie) € 3.540,00  
– serverbeheer (pro memorie) € 1.782,00  
– certificaten (pro memorie) € 124,00  
– telefonie (pro memorie) € 48,00  
sponsoring in natura (pro memorie)   € 5.494,00
resultaat boekjaar   -€ 9.994,25
Totaal Lasten   € 26.165,75
     
     
     
3. Activa en Passiva    
     
Activa Subtotaal Totaal
– Banksaldo’s vorig € 13.362,61  
– Bankmutatie € 10.793,32  
     
Banksaldi huidig   € 24.155,93
Contanten   € 0,00
Boekwaarde domeinen   € 2.800,00
Boekwaarde software   € 12.000,00
Totaal Activa   € 38.955,93
     
Passiva Subtotaal Totaal
Verwachte afschrijvingen   € 12.000,00
Vreemd vermogen   € 0,00
Eigen vermogen   € 26.955,93
Totaal Passiva   € 38.955,93