2014

BEGROTINGFINANCIEEL JAARVERSLAG

In oktober 2014 is een subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toegekend en ontvangen voor het verbeteren van de website. Hoognodig, want veel, zo niet de meeste, gebruikers gebruiken een tablet of smartphone om de site te bezoeken. De site uit 2009 ondersteunde dat niet.
Het geld was niet uitgegeven in 2014 omdat er eerst een programmeur gevonden moest worden die een uitgewerkte opdracht moest krijgen. Het viel niet mee om dit als vrijwilligersorganisatie te doen.

De lasten bleven voor het grootste deel ‘pro memorie’. Sponsoren pakken dit op. Alleen de domeinnamen werden niet gesponsord en de rekening van de afgelopen jaren kwam ervoor binnen. Aanleiding om over te stappen op een goedkopere.

Geen evenementen dit jaar.