Begroting 2016

Begroting 2016    
     
4. Begroting    
     
Baten Subtotaal Totaal
donaties   € 3.600,00
rente   € 0,00
subsidie   € 15.000,00
verkoop   € 5.000,00
Totaal Baten   € 23.600,00
     
Lasten Subtotaal Totaal
bankkosten   € 65,00
loonkosten   € 15.000,00
lidmaatschappen   € 15,00
telefonie   € 20,00
reiskosten   € 500,00
catering   € 150,00
website onderhoud   € 2.000,00
domeinnamen   € 100,00
afschrijvingen (software)   € 0,00
resultaat boekjaar   € 5.750,00
Totaal Lasten   € 23.600,00
     
Sponsoring in natura (pro memorie) Subtotaal Totaal
– colocatie (pro memorie) € 3.540,00  
– serverbeheer (pro memorie) € 1.782,00  
– certificaten (pro memorie) € 124,00  
– telefonie (pro memorie) € 48,00  
– foutrapportage (pro memorie) € 276,00  
– kantoor (pro memorie) € 960,00  
Totaal sponsoring   € 6.730,00
     
     
     
5. Effect begroting op de Activa en Passiva    
     
Activa Subtotaal Totaal
– Banksaldo’s vorig €1.038,51  
– geschatte bankmutatie € 5.750,00  
geschatte banksaldo 31-12-2016   € 6.788,51
vaste activa (boekwaarde)   € 24.000,00
Totaal Activa   € 30.788,51
     
Passiva   Totaal
Algemene reserve   € 6.788,51
Toekomstige verwachte afschrijvingen   € 24.000,00
Totaal Passiva   € 30.788,51