Begroting 2017

Begroting 2017    
4. Begroting    
     
Baten Subtotaal Totaal
donaties   € 8.000,00
btw terug   € 3.577,00
subsidie   € 26.500,00
verkoop   € 7.300,00
Totaal Baten   € 45.377,00
     
Lasten Subtotaal Totaal
projectkosten   € 16.500,00
API laten bouwen   € 10.000,00
acquisitie/administratie   € 7.000,00
afschrijvingen (software)   € 6.000,00
user interface verbetering   € 2.000,00
huisvesting   € 1.000,00
reiskosten   € 500,00
catering   € 150,00
domeinnamen   € 100,00
bankkosten   € 65,00
lidmaatschappen   € 15,00
resultaat boekjaar   € 2.047,00
Totaal Lasten   € 45.377,00
     
Sponsoring in natura (pro memorie) Subtotaal Totaal
– colocatie (pro memorie) € 3.540,00  
– serverbeheer (pro memorie) € 1.782,00  
– certificaten (pro memorie) € 124,00  
– telefonie (pro memorie) € 48,00  
– kantoor (pro memorie) € 960,00  
Totaal sponsoring   € 6.454,00
     
     
     
5. Effect begroting op de Activa en Passiva    
     
Activa Subtotaal Totaal
– Banksaldo’s vorig € 2.390,16  
– geschatte bankmutatie € 2.062,00  
geschatte banksaldo 31-12-2016   € 4.452,16
vaste activa (boekwaarde)   € 18.000,00
Totaal Activa   € 22.452,16
     
Passiva   Totaal
Algemene reserve   € 4.452,16
Toekomstige verwachte afschrijvingen   € 18.000,00
Totaal Passiva   € 22.452,16