2013

De baten zijn gegroeid, net als voorgaande jaren, door een toename van het aantal donaties. Het vragen om donaties op de website werkt dus. Deze donaties zijn voldoende voor de kosten van de organisatie waar (nog) geen sponsoren voor zijn.
De lasten zijn voor het grootste deel ‘pro memorie’. Sponsoren pakken dit op.
Nieuw waren de uitgaven voor het petities-evenement op 4 juli 2013 als onderdeel van de lobby om antwoord te krijgen op petities. Kosten voor de reproductie van banners, posters, attributen was onvermijdelijk. Dit heeft allerlei inzichten en contacten opgeleverd die de uitgave rechtvaardigen. Netwerk Democratie heeft ook een deel van de kosten opgepakt en heeft meegeholpen op de dag zelf. Zonder een dergelijke partner is dit evenement niet te realiseren. Zie het beeldverslag.
Eenmalig was er een grote uitgave met het oog op eventuele internationale samenwerking. Het domein petitions.eu is overgenomen van een domeinkaper. De prijs was vergelijkbaar met de €800 voor het domein petities.nl in 2004, gezien het internationale karakter.