Financieel jaarverslag 2017

Financieel jaarverslag 2017    
bedragen in €
1. Controle overzicht
NL14RABO0324616899 Datum Saldo
beginsaldo afschrift 01-01-17 € 2.390,16
eindsaldo afschrift 31-12-17 € 13.362,61
mutatie (op basis van afschrift) € 10.972,45
mutatie (transactieoverzicht) € 373,90
BANK TOTALEN   Saldo
totaal beginsaldo’s 01-01-17 € 2.390,16
totaal eindsaldo’s 31-12-17 € 13.362,61
bankmutatie € 10.972,45
 
 
 
2. Baten en Lasten    
     
Baten Subtotaal Totaal
donaties € 12.670,10
petitieloket € 3.872,00
rente 0
omzetbelasting € 5.103,00
subsidies € 23.760,00
sponsoring in natura (pro memorie) € 5.494,00
Totaal Baten   € 45.405,10
     
Lasten Subtotaal Totaal
huisvesting € 1.363,22
programmeerkosten API   € 6.473,50
bankkosten   € 152,65
reiskosten   € 504,83
reproductie   € 0,00
catering   € 126,85
lidmaatschappen   € 0,00
intern   € 154,95
telefonie   € 0,00
acquisitie/pr/administratie   € 13.508,68
project antwoorden op petities   € 4.298,65
hosting   € 38,55
– domeinen   € 201,93
– colocatie (pro memorie) € 3.540,00  
– serverbeheer (pro memorie) € 1.782,00  
– certificaten (pro memorie) € 124,00  
– telefonie (pro memorie) € 48,00  
sponsoring in natura (pro memorie)   € 5.494,00
resultaat boekjaar   € 18.581,29
Totaal Lasten   € 26.823,81
  • deze balans is overeenkomstig het model in Bijlage 1 van de Richtlijn 650;
  • de staat van baten en lasten is overeenkomstig het model in Bijlage 2 van de Richtlijn 650;
  •  een beoordelingsverklaring van een accountant op verzoek van fonds, donateur of sponsor die daarom vraagt (is niet begroot).

Toelichting

Ook 2017 was een jaar van groei. Vooral in donaties, die zijn een belangrijke steunpilaar geworden. Ze tonen ook het draagvlak en de waardering aan. Let wel, een deel is een reservering voor bepaalde petities.

Er is 16.500 subsidie van stichting Democratie & Media voor het project ‘Antwoorden op petities‘ binnengekomen (waarvan de laatste 20% later komt). Dit project (zie projectkosten) loopt uit, want tussendoor bleek ‘een application programming interface‘ (API) nodig om de griffiers te kunnen bereiken die cruciaal zijn in het leveren van antwoorden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties was bereid daar €10.560 subsidie in te investeren. Daar kon een bouwer voor ingehuurd worden. Oplevering mid 2018. De eerste €6473,50 voor de API (ook projectkosten) is in 2017 gefactureerd, de rest komt in 2018.

Er zijn nu twee klanten die betalen op de ‘oude’ wijze, rechtstreeks. Het streven is om (nieuwe) klanten voortaan via de ‘resellers’ te laten betalen. Dat zijn ICT-leveranciers die al factureren aan griffies van gemeenten. Ook leveren ze al ondersteuning en kunnen ze beter (ict)-maatwerk voor de werkplek leveren dan wij ooit zouden kunnen doen. Dat komt in het najaar van 2018 op gang is de verwachting. Mogelijk gemaakt door de API.

Er is een deal gesloten met de Belastingdienst omdat we voorheen ‘niet ondernemend’ genoeg waren om aanspraak te mogen maken op het terugkrijgen van omzetbelasting. Een deel uit het verleden kregen we niet terug, een deel wel, in januari 2018. Een aderlating die op 2017 drukt.

Er is heel veel werk dat nog niet betaald wordt verricht. Maar voor zover er donaties tegenover staan worden cruciale activiteiten zoals pr en acquisitie wel gefactureerd. Op die manier blijft er weinig over aan het einde van het jaar. Wat binnenkomt gaat ofwel naar projecten, ofwel naar pr/acquisitie. Sparen voor een nieuwe website komt er niet van. Daar is waarschijnlijk weer een subsidie voor nodig.

Overhead is klein. Een bescheiden bestuursetentje, treinkaartjes voor acquisitie/pr, dat krijg je niet gesponsored. Opvallend is wel ‘huisvesting‘. Dat is geen daadwerkelijke huur, maar dat zijn voornamelijk kopjes thee in koffietentjes en in de kantine van de (gratis) universiteitsbibliotheek. Aan de keukentafel is niet altijd ruimte namelijk, dat is nòg goedkoper.