Begroting 2018

Begroting 2018    
bedragen in €    
4. Begroting    
     
Baten Subtotaal Totaal
donaties   € 12.000,00
     
subsidie   € 3.300,00
verkoop   € 9.000,00
Totaal Baten   € 24.300,00
     
Lasten Subtotaal Totaal
projectkosten   € 3.300,00
API laten bouwen   € 4.060,00
acquisitie/administratie   € 12.000,00
afschrijvingen (software)   € 0,00
user interface verbetering   € 2.000,00
huisvesting   € 1.200,00
reiskosten   € 500,00
catering   € 150,00
domeinnamen   € 100,00
bankkosten   € 65,00
lidmaatschappen   € 15,00
resultaat boekjaar   € 910,00
Totaal Lasten   € 24.300,00
     
Sponsoring in natura (pro memorie) Subtotaal Totaal
– colocatie (pro memorie) € 3.540,00  
– serverbeheer (pro memorie) € 1.782,00  
– certificaten (pro memorie) € 124,00  
– telefonie (pro memorie) € 48,00  
– kantoor (pro memorie) € 960,00  
     
Totaal sponsoring   € 6.454,00
     
     
     
5. Effect begroting op de Activa en Passiva    
     
Activa Subtotaal Totaal
– Banksaldo’s vorig € 13.362,61  
– geschatte bankmutatie € 910,00  
geschatte banksaldo 31-12-2018   € 14.272,61
vaste activa (boekwaarde)   € 18.000,00
Totaal Activa   € 32.272,61
     
Passiva   Totaal
Algemene reserve   € 14.272,61
Toekomstige verwachte afschrijvingen   € 12.000,00
Totaal Passiva   € 26.272,61