Statistieken

Positie petities.nl

Petities.nl hoort bij de populaire websites van Nederland, volgens Alexa.com. De positie is afhankelijk van wanneer je het vraagt. Van de populairste websites in de ranking van SimilarWeb in de categorie ‘Government’ staat Petities.nl ook ergens in de top-50. Eén van de weinige met ‘user generated content’. 

Petities

Er zijn in 2016 1032 petities binnengekomen.

Meer petities krijgen een antwoord dankzij het project ‘Antwoorden op petities’, gesteund door de Stichting Democratie en Media.

Aan wie zijn de petities gericht? In 2013 telden we dit ooit:

  • 320 aan de gemeenteraad
  • 81 aan monopolisten zoals school, werkgever, kerk, etc.
  • 238 aan het parlement
  • 188 aan de regering
  • 31 aan de provincie
  • 16 aan de Europese Unie
  • 1 aan een waterschap
  • 1 aan een plusregio

De verhoudingen zijn waarschijnlijk nog vergelijkbaar.

Petitieloketten

Er worden ongeveer 3 petities per dag gemodereerd door Loket Nederland (de stichting Petities.nl). Dat betekent een controle op spelling, stijl, spelregels en een subdomein aan de petitiepagina geven. Kleine foutjes worden verholpen en dan wordt de petitie alsnog doorgelaten en aangekondigd. Een klein aantal wordt door andere loketten gemodereerd op basis van eigen criteria. Den Haag hanteert de strengste spelregels. Zij laten alleen burgeriniatieven door. Petities voor deze gemeenten gaan daarom naar ‘loket Nederland’ als vangnet. 

Ondertekenaars

Er zijn 1.603.441 ondertekeningen bevestigd in 2016. Ondertekeningen die niet bevestigd worden tellen niet mee en worden na een paar weken automatisch gewist. Het niet bevestigen komt enerzijds door e-mail die niet aankomt: spamfilters waar de bevestigingsmail in blijft hangen of een typefout in het e-mailadres.  Bij de wel goed bezorgde e-mail anderzijds klikt ook een deel niet op de bevestigingslink in de bevestigingsmail: men heeft zich bedacht, wordt afgeleid en komt niet terug bij de e-mail, leest of begrijpt de instructie voor het bevestigen niet… Het percentage onbevestigde ondertekeningen verschilt enigszins per petitie, maar is sterk gereduceerd door het automatisch corrigeren voor het stukje achter de @ in een e-mailadres.

De ondertekenaar ondertekende in 2013 gemiddeld 1,53 petitie, waarschijnlijk nog zo. De meeste ondertekenaars tekenen 1 keer (de modus); het aantal ondertekeningen dat het meeste voorkomt is ongeveer 45% van alle ondertekenaars. De rest komt van ondertekenaars die meer dan één keer ondertekenen. De waarde die dus in het midden ligt voor beide helften is 1,5 (de mediaan). Opvallend is dat die rest (een derde van alle ondertekenaars) verantwoordelijk is voor meer dan de helft van de ondertekeningen. Maar het is ook niet zo dat die derde dan fanatiek veel aan het ondertekenen is. Want van dat derde tekenen de meesten 2 of 3 keer. Degenen die 4 of meer keer ondertekenen zijn maar ongeveer 19% van dat deel.

Ondersteuning van gebruikers

De helpdesk heeft 4.985 e-mails verwerkt in 2016. Het grootste deel komt van gebruikers die een vraag stellen waar een standaardantwoord aan gekoppeld wordt of wordt doorgestuurd naar een bepaalde petitionaris. Een kleiner, maar wel arbeidsintensiever, deel komt van petitionarissen die hulp nodig hebben bij hun petitie. De tijd die in dergelijke mails gestopt kan worden is oneindig, maar meer dan een uur per dag voor alle e-mail is er in de huidige praktijk niet. Bij de begeleiding van petitionarissen is nog veel voortuitgang te boeken, bijvoorbeeld door de website voor ze te verbeteren.

E-mails blijven soms 1 tot 3 dagen liggen. Petitionarissen met haast laten dan een voicemail achter. De e-mails worden in sessies achter elkaar weggewerkt, 241 sessies in 2013 bijvoorbeeld. Gemiddeld 38 e-mails per sessie dus. De stroom e-mails is redelijk constant, dus een paar dagen geen helpdesk betekent meer e-mails om weg te werken (bijvoorbeeld 312 e-mails op 23 juni 2013). Het versturen van een voortgangsbericht naar de ondertekenaars van een grote petitie zorgt wel voor een extra piek in het aantal e-mails.

grafiek aantal weggewerkte e-mails in helpdesk 2013

In totaal zijn er in 2013 240 uren in de helpdesk gewerkt in 241 sessies. De kortste (geregistreerde) sessie was 6 minuten. Korte sessies van een paar minuten, zoals het beantwoorden van 1 urgente e-mail of het doorlaten van een petitie, worden niet geregistreerd. De langste sessie was 5,5 uur. Omgerekend naar een reguliere werkweek zijn dat 30 dagen, ofwel 0,13 fte.

Het doorlaten van een petitie kost gemiddeld 3 minuten. Met 817 petities voor Loket Nederland zou dat 40,85 uur zijn geweest in 2013, oftewel 0,02 fte.

 Voortgangsberichten

Petitionarissen mogen tot drie keer toe een update sturen naar de ondertekenaars van een petitie, tenzij ze daar geen vinkje voor hebben gezet bij het bevestigen van hun ondertekening. Het zogenaamde ‘opt-in’. Doorgaans doet 60% dat niet. Door de ‘opt-in’ wordt de helpdesk ontlast van klachten over ongevraagde e-mails. Sinds het invoeren ervan zijn klachten zeldzaam en kunnen ze beantwoord worden met een standaardantwoord.

Er zijn in 2013 107 voortgangberichten verstuurd naar 261.467 ontvangers, waaronder één naar 106.679 ondertekenaars van kinderbijslag.petities.nl. Een petitie met veel ondertekenaars van voor het invoeren van de ‘opt-in’. Drie voortgangsberichten hadden 10.000 tot 20.000 ontvangers en tien tussen de 4.000 en 10.000 ontvangers.

Ondertekeningen

Er was in 2013 één hele grote petitie over het lot van de Zwarte Piet, de ‘pietitie’. De rest van het jaar leverde, gezien over het hele jaar, meer ondertekeningen op dan de meeste voorgaande jaren in dezelfde maand, met uitzondering van 2011. Toen waren er drie pieken.

Voor actuele cijfers over Petities.nl, zie de pagina ‘Cijfers’ in het handboek Petities.

Leave a Reply