Statistieken

Positie petities.nl

Petities.nl hoort bij de populaire websites van Nederland, volgens Alexa.comDe positie is afhankelijk van wanneer je het vraagt. Van de populairste politieke websites in de ranking van SimilarWeb is Petities.nl doorgaans de grootste, alleen stemhulpen in campagnetijd zijn populairder. Eén van de weinige met ‘user generated content’.  Het bezoek komt praktisch niet uit advertenties. Men wordt er door anderen op gewezen (via sociale media, e-mail, een poster, flyer of een berichtje in het nieuws).

sources traffic

Petities

Maandelijks komen er ongeveer 100 petities binnen die worden gemodereerd voor ze open worden gezet voor ondertekening. In 2016 kregen 82.800 ondertekenaars een antwoord terug per e-mail en in 2017 99.836. Samenwerking met de griffies van gemeenten is hiervoor nodig.

Aan wie zijn de petities gericht? In 2013 telden we dit ooit:

  • 320 aan de gemeenteraad
  • 81 aan monopolisten zoals school, werkgever, kerk, etc.
  • 238 aan het parlement
  • 188 aan de regering
  • 31 aan de provincie
  • 16 aan de Europese Unie
  • 1 aan een waterschap
  • 1 aan een plusregio

Ongeveer 3,75 miljoen ondertekeningen tot aan maart 2018 waren zo verdeeld.

Petitieloketten

Er worden ongeveer 5 petities per dag gemodereerd door ‘petitieloket Nederland’ (de stichting Petities.nl). Dat betekent een controle op spelling, stijl, spelregels, een subdomein aan de petitiepagina geven. Kleine foutjes worden verholpen en dan wordt de petitie alsnog doorgelaten, voorzien van een link naar een relevant Wikipedia-lemma en aangekondigd op Twitter en de Facebook-pagine en in de Facebook-groep. Een klein aantal wordt door andere loketten gemodereerd op basis van eigen criteria. Den Haag hanteert de strengste spelregels. Zij laten alleen burgeriniatieven door. Petities voor deze gemeenten gaan daarom naar ‘loket Nederland’ als vangnet. 

Ondertekenaars

Er zijn 2.023.427 ondertekeningen bevestigd in 2018. Ondertekeningen die niet bevestigd worden tellen niet mee en worden na 30 dagen automatisch gewist. Het niet bevestigen komt enerzijds door e-mail die niet aankomt: spamfilters waar de bevestigingsmail in blijft hangen of een typefout in het e-mailadres.  Bij de wel goed bezorgde e-mail anderzijds klikt ook een deel niet op de bevestigingslink in de bevestigingsmail: men heeft zich bedacht, wordt afgeleid en komt niet terug bij de e-mail, leest of begrijpt de instructie voor het bevestigen niet… Het percentage onbevestigde ondertekeningen verschilt enigszins per petitie, maar is sterk gereduceerd door het automatisch corrigeren voor het stukje achter de @ in een e-mailadres. Ook komt er na precies 7 dagen een herinneringsmail.

De ondertekenaar ondertekende in 2013 gemiddeld 1,53 petitie, waarschijnlijk nog zo. De meeste ondertekenaars tekenen 1 keer (de modus); het aantal ondertekeningen dat het meeste voorkomt is ongeveer 45% van alle ondertekenaars. De rest komt van ondertekenaars die meer dan één keer ondertekenen. De waarde die dus in het midden ligt voor beide helften is 1,5 (de mediaan). Opvallend is dat die rest (een derde van alle ondertekenaars) verantwoordelijk is voor meer dan de helft van de ondertekeningen. Maar het is ook niet zo dat die derde dan fanatiek veel aan het ondertekenen is. Want van dat derde tekenen de meesten 2 of 3 keer. Degenen die 4 of meer keer ondertekenen zijn maar ongeveer 19% van dat deel.

Ondersteuning van gebruikers

De helpdesk heeft 3.963 e-mails verwerkt in 2018. Het grootste deel komt van gebruikers die een vraag stellen waar een standaardantwoord aan gekoppeld wordt of wordt doorgestuurd naar een bepaalde petitionaris. Een kleiner, maar wel arbeidsintensiever, deel komt van petitionarissen die hulp nodig hebben bij hun petitie. De tijd die in dergelijke mails gestopt kan worden is oneindig, maar meer dan een uur per dag voor alle e-mail is er in de huidige praktijk niet. Bij de begeleiding van petitionarissen is nog veel voortuitgang te boeken, bijvoorbeeld door de website voor ze te verbeteren.

E-mails blijven 1 tot 3 dagen liggen, sommige (veel) langer. Petitionarissen met haast laten idealiter een voicemail achter om voorrang te krijgen. De e-mails worden in sessies achter elkaar weggewerkt. 241 sessies in 2013 en 325 in 2017 bijvoorbeeld. Gemiddeld 14 e-mails per sessie. De stroom e-mails is redelijk constant, dus een paar dagen geen helpdesk betekent meer e-mails om weg te werken. Af en toe is er een grote inhaalsessie om oude e-mails te beantwoorden (bijvoorbeeld 118 e-mails op 10 april 2017). Het versturen van een voortgangsbericht naar de ondertekenaars van een grote petitie zorgt voor een extra piek in het aantal e-mails.

grafiek aantal weggewerkte e-mails in helpdesk 2017

In totaal zijn er in 2017 375 uren in de helpdesk gewerkt in 325 sessies. De kortste (geregistreerde) sessie was 10 minuten. Korte sessies van een paar minuten, zoals het beantwoorden van 1 urgente e-mail of het doorlaten van een petitie, worden niet geregistreerd. De langste sessie was 8 uur.

Het doorlaten van petities kost ongeveer 10 minuten per petitie.

 Voortgangsberichten

Petitionarissen mogen een update sturen naar de ondertekenaars van een petitie, tenzij ze daar geen vinkje voor hebben gezet bij het bevestigen van hun ondertekening. Het zogenaamde ‘opt-in’. Doorgaans doet 60% dat niet. Door de ‘opt-in’ wordt de helpdesk ontlast van klachten over ongevraagde e-mails. Sinds het invoeren ervan zijn klachten zeldzaam en kunnen ze beantwoord worden met een standaardantwoord.

Er zijn in 2013 107 voortgangberichten verstuurd naar 261.467 ontvangers, waaronder één naar 106.679 ondertekenaars van kinderbijslag.petities.nl. Een petitie met veel ondertekenaars van voor het invoeren van de ‘opt-in’. Drie voortgangsberichten hadden 10.000 tot 20.000 ontvangers en tien tussen de 4.000 en 10.000 ontvangers. Recentere gegevens zijn nog niet overgezet in een overzichtelijk systeem.

Voor actuele cijfers over Petities.nl, zie de pagina ‘Cijfers’ in het handboek Petities.

Leave a Reply