Financieel jaarverslag 2015

Financieel jaarverslag 2015    
1. Controle overzicht
NL14RABO0324616899 Datum Saldo
beginsaldo afschrift 01-01-15 € 30.733,51
eindsaldo afschrift 31-12-15 € 418,77
mutatie (op basis van afschrift) € 30.314,74-
mutatie (transactieoverzicht) € 30.314,74-
BANK TOTALEN   Saldo
totaal beginsaldo’s 01-01-15 €30.733,51
totaal eindsaldo’s 31-12-15 €418,77
bankmutatie €30.313,74-
 
 
 
2. Baten en Lasten    
     
Baten Subtotaal Totaal
donaties € 1.075,62
 
rente 0
omzetbelasting € 1.439,00
crediteuren  
sponsoring in natura (pro memorie) € 5.494,00
Totaal Baten   € 2.514,62
     
Lasten Subtotaal Totaal
programmeerkosten   € 34.640,36
bankkosten   € 142,89
reiskosten   € 393,29
reproductie   € 2,52
catering   € 169,80
lidmaatschappen   € 53,30
intern   € 321,24
telefonie   € 0,00
acquisitie   € 2.535,78
hosting   € 24,00
– domeinen   € 546,18
– colocatie (pro memorie) € 3.540,00  
– serverbeheer (pro memorie) € 1.782,00  
– certificaten (pro memorie) € 124,00  
– telefonie (pro memorie) € 48,00  
sponsoring in natura (pro memorie)   € 5.494,00
resultaat boekjaar   -€ 1.674,38
Totaal Lasten   € 8.008,62
     
     
     
3. Activa en Passiva    
     
Activa Subtotaal Totaal
– Banksaldo’s vorig overhead  
– Bankmutatie website onderhoud  
Omzetbelasting 2015   € 7.153,00
Banksaldi huidig   € 0,00
Contanten   € 0,00
Boekwaarde domeinen   € 2.800,00
Boekwaarde software   € 30.000,00
Totaal Activa   € 39.953,00
     
Passiva Subtotaal Totaal
Verwachte afschrijvingen   € 30.000,00
Vreemd vermogen   € 6.000,00
Eigen vermogen   € 3.953,00
Totaal Passiva   € 39.953,00
  • deze balans is overeenkomstig het model in Bijlage 1 van de Richtlijn 650;
  • de staat van baten en lasten is overeenkomstig het model in Bijlage 2 van de Richtlijn 650;
  •  een beoordelingsverklaring van een accountant op verzoek van fonds, donateur of sponsor die daarom vraagt (is niet begroot).

Toelichting

Dit jaar is de subsidie die we vorig jaar hebben ontvangen uitgegeven. De deadline is op verzoek verlengd tot 1 januari en op 28 december ging de nieuwe website ‘live’.
Een programmeur en een grafisch ontwerpbureau zijn los van elkaar ingehuurd. De laatste partij leverde de vormgeving aan en dit is door de programmeur gebruikt om de website mee te maken. De code is van de grond af opnieuw herschreven en staat nu ook op Github als open source. Door de code open te hebben kunnen freelancers die voor kleine verbeteringen worden ingehuurd of vrijwilligers die een issue willen oppakken makkelijk een bijdrage doen.

Om de volledige subsidie te benutten hebben we een lening afgesloten voor de BTW die we over de facturen van de diensten van programmeur en vormgever betaalden. Zo konden we de BTW ook uitgeven aan de nieuwe website voordat we die in 2016 terug zouden krijgen.

Een extra kostenpost dit jaar was het ontwikkelen van een verdienmodel. Daar is een expert voor ingehuurd die dit in meerdere sessies heeft besproken. Belangrijkste verdienste hiervan was vooral dat het gestructureerd werd aangepakt en er tijd voor werd gemaakt. Dat is altijd lastig bij een vrijwilligersorganisatie, er is nauwelijks genoeg tijd voor de dagelijks terugkerende taken.

Verder bleven de gebruikelijke lasten voor het grootste deel ‘pro memorie’. Sponsoren pakken dit op. De domeinnamen bleven nog duur omdat ze niet gesponsord en ook nog niet allemaal overgezet waren naar een goedkope provider.

Aan het eind van het jaar was ons geld praktisch op. Een paar weken later in januari 2016 helemaal.

Geen evenementen dit jaar.